Estatuts

ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ BENEFICOPRIVADA RAFAEL DE PANASACHS CAPÍTOL I. DENOMINACIÓ, OBJECTE, ÀMBIT I DOMICILI ARTICLE 1. Denominació. Amb la denominació de «FUNDACIO BENEFICOPRIVADA «RAFAEL DE PANASACHS», (subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya), el Sr. Rafael Panasachs Mestres va instituir una Fundació benéfico-privada en el seu testament de l’11 de setembre de…

Details

Estructura organitzativa

La Fundació Beneficoprivada Rafael de Panasachs no té personal assalariat. Compta només amb un administrador, càrrec no retribuït.

Composició del Patronat

La composició del Patronat de la Fundació Privada Rafael de Panasachs que consta en el Registre de Fundacions de la Generalitat, és la següent: Presidenta Nom: Noemí Llauradó Sans Càrrec: Presidenta de la Diputació de Tarragona. Renovació: Nat   Vicepresidenta Nom: Alícia Fernández Sivill Càrrec: Directora del Col·legi La Salle de Tarragona. Renovació: Nat  …

Details

Beneficiaris atesos

Les entitats beneficiàries amb un ajut econòmic de la Fundació Privada Rafael de Panasachs durant l’any 2023 (corresponent als ajuts atorgats segons les bases reguladores del 2022), han estat les següents:   Entitat Activitat o projecte que presenta Import de l’ajut SOLC, SCCL Estimulació sensorial i relació social mitjançant la musicoteràpia 265,35 € Associació Asperger…

Details