Fundació Rafael Panasachs

Des de la Fundació Rafael Panasachs treballem per donar suport a les entitats sense ànim de lucre que treballen per a les persones amb capacitats especials.

El nostre àmbit d’actuació és el municipi de Tarragona i, preferentment, els centres que presten un servei individualitzat.

És per això que, entre d’altres actuacions, cada any obrim una convocatòria d’ajuts a les entitats i centres de Tarragona mitjançant l’aprovació d’unes bases reguladores.

La finalitat és potenciar i millorar l’autonomia personal, la formació professional, la participació cívica i la inserció laboral dels alumnes i usuaris.

La Fundació

L’objecte de la Fundació Rafael Panasachs és la formació i capacitació de persones amb capacitats especials, mitjançant l’ajut econòmic destinat a qualsevol tipus d’estudis i activitats a institucions que, sense ànim de lucre, persegueixin aquestes mateixes finalitats així com la concessió de donatius a determinades institucions.

Cada any, un cop s’hagin aprovat els comptes anuals, el Patronat determinarà la quantia a destinar per a ajuts d’acord amb els mínims que estableixi la legislació vigent.

Seran patrons nats de la Fundació, com a president, el qui ho sigui de la Diputació de Tarragona; com a vicepresident, el reverend director del Col·legi de la Salle dels Germans de les Escoles Cristianes de Tarragona i, com a secretari, el rector de Sant Joan Baptista de la mateixa ciutat, a més dels vocals vitalicis especificats en els estatuts de la Fundació.

Els nostres ajuts

Convocatòria 2023 per a ajuts a institucions i entitats sense ànim de lucre del municipi de Tarragona

Rafael Panasachs i Mestres

Rafael Panasachs i Mestres va néixer a Tarragona el 28 d’abril de 1885. Era fill de Rafael Panasachs Salvany i de Mercè Mestres i Sala. Als tres anys d’edat se li va diagnosticar una paràlisi infantil que li va incapacitar totalment i per a tota la seva vida la cama esquerra.

Va estudiar a l’escola pública i aprengué l’ofici de rellotger, tot i que mai no va exercir aquesta professió. Més endavant es va formar dins del ram del comerç.

Va començar a treballar en el negoci de fustes, ubicat al carrer Reial, que son pare va fundar l’any 1902. Amb el temps, es va convertir en un dels principals importadors de fustes de Finlàndia, Noruega i Suècia.

Casat amb la Teresa Martinell i Fusté, no va tenir mai descendència. Un cop acabada la Guerra Civil va tancar la seva empresa, ja que cap familiar no se’n va fer càrrec. Rafael Panasachs, una persona molt coneguda i estimada a la ciutat de Tarragona, va morir el 12 de setembre de 1967. El 15 de desembre de 1990 moria la seva esposa, fins aleshores usufructuària dels seus béns.

Per voluntat expressada en el seu testament, es va constituir la Fundació Rafael Panasachs, que té per objectiu principal donar suport econòmic per a la formació i capacitació professional a les persones residents a Tarragona amb qualsevol discapacitat física, així com la concessió de donatius a determinades institucions benèfiques de la ciutat.

Telèfon

977 296 600 (Ext. 4109)

Email:

fundaciopanasachs@tinet.cat

Adreça:

Passeig Sant Antoni, 100
43003 Tarragona